Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

13 czerwca 2021
Zapraszamy do nowej strony internetowej szkoły http://szkolamszalnica.kamionkawielka.pl/
30 kwietnia 2021
30 kwietnia 2021
31 marca 2021
Zmartwychwstały idzie przed nami I towarzyszy nam na drogach świata. On jest naszą nadzieją. On jest prawdziwym pokojem.                                    Benedykt XVI Niech zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich pokojem
21 stycznia 2021
"To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka". (Rudolph Giuliani) W styczniu Babcie i Dziadkowie obchodzą
23 grudnia 2020
„W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swojego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”.  1 J 4,9 W imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im.
15 grudnia 2020
Małopolski Oddział Regionalny Biuro Powiatowe ARiMR w Nowym Sączu Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej                                                                                                            Kamionka Wielka 5                                                                                                              33-334 Kamionka Wielka Sprawa: Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej.
18 listopada 2020
Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=zNIYkb0EYnk
14 listopada 2020
Święto narodowe 11 listopada wprowadziła ustawa Sejmu w 1927 roku. Dzień ten pozostawał oficjalnie świętem państwowym do roku 1944. Rok później komunistyczne władze ustanowiły święto 22 lipca - w rocznicę