Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

„Programu Domowych Detektywów – Jaś i Małgosia na tropie”

W Szkole Podstawowej w Mszalnicy program realizowany był w II semestrze podczas lekcji wychowawczych pod kierunkiem p. Ewy Trojan - Marcisz i p. Moniki Kolomskiej.           W programie wzięło udział łącznie 30 uczniów (11 uczniów z klasy IV i 19 uczniów z klasy V).

Przed przystąpieniem do Programu, przeprowadzono spotkanie informacyjne dla rodziców. Jego celem było przekazanie podstawowych założeń Programu oraz zachęcenie do aktywnego udziału. Na spotkaniu zostały przekazane materiały informacyjne (ulotka i list do rodziców).

Na pierwszej lekcji organizacyjnej uczniowie otrzymali zeszyty przeznaczone do ich wspólnej pracy z rodzicami w ramach tzw. Domowych Drużyn. Praca w klasach w ramach Programu odbywała się w grupach. Zorganizowano miejsce do gromadzenia tygodniowych kart wyników pracy Domowych Drużyn i przygotowano tablicę Jasia i Małgosi.  

Każda kolejna godzina wychowawcza polegała na omówieniu prac Domowych Drużyn                       i zawartych w zeszytach komiksów. Następnie nauczyciel wraz z przedstawicielem grupy omawiał zadania wyznaczone w kolejnym zeszycie. Na lekcjach wykonywane były również ćwiczenia pt. Tu i Teraz.Po pięciu zajęciach tematycznych w klasie (pięć 45-minutowych lekcji w ciągu pięciu tygodni), grupy przystąpiły do przygotowań Wieczoru Jasia i Małgosi, podsumowującego realizowany Program. Na kolejnych godzinach wychowawczych uczniowie pracowali nad prezentacjami, plakatami, wystąpieniami.

Wieczór Jasia i Małgosi odbył się 28 marca 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział: pani dyrektor, rodzice, uczniowie kl. IV-V wraz z wychowawcami. Podczas Wieczoru uczniowie przedstawili przygotowane przez siebie prezentacje: m.in. plakaty, prezentację multimedialną, scenki, zabawy, wystąpienia, których tematyka nawiązywała do treści programu. Zaprezentowano tematy: Wpływ alkoholu na zdrowie, Jak rozwija się uzależnienie?, Stop uzależnieniom, Łagodzenie stresów, To tylko piwo, Telewizja.

Wieczorowi Jasia i Małgosi towarzyszyła dobra zabawa i miła atmosfera. Po części artystycznej podziękowano wszystkim, którzy aktywnie współpracowali i działali na rzecz realizacji tego programu wychowawczo – profilaktycznego.

 

Program Domowych Detektywów został pozytywnie przyjęty przez uczniów i rodziców. Wszyscy uczestnicy z zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadania. Założeniem Programu Domowych Detektywów było pokazanie młodym ludziom jak doskonale można bawić się na trzeźwo i ten cel udało się zrealizować.

 

 

05 maja 2019