Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Informacja
W związku z koniecznością nauki on-line informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy reprezentowana przez Dyrektora szkoły.

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania obowiązków Administratora wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493) dotyczących realizacji obowiązku nauczania zdalnego.

 

Dane w postaci adres IP, mail, nick mogą być przekazywane odbiorcom takim jak firmy hostingowe, podmioty zarządzające komunikatorami, platformami do zdalnego nauczania.

 

Informacje nt. przetwarzania danych są dostępne w ogólnej klauzuli RODO oraz poprzez kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych.
 
Z poważaniem
Katarzyna Mężyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy.

 

 

03 kwietnia 2020