Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Kampania  „Narkotyki i dopalacze zabijają".

Informuję, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacie GIF, dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem dotyczący niebezpieczeństwa uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Temat konkursu na MEM internetowy i animację w formacie GIF brzmi „Narkotyki i dopalacze zabijają” i ma dotyczyć w szczególności uświadamiania młodych ludzi na temat niebezpieczeństwa używania narkotyków i dopalaczy.Termin przesyłania propozycji konkursowych został przedłużony do 6 czerwca 2019 r.

Szczegółowe dane zawarte są na witrynie internetowej programu „Razem bezpieczniej” pod adresem:

https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/kampania/4281,Konkurs.html.

                                                                                                                                                                 Z up. Wojewody Małopolskiego

                                                                                                                                                                           mgr Andrzej Pasek

                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Wydziału

                                                                                                                                                                                    Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

13 maja 2019