Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

Konkurs na najdłuższy łańcuszek czytelniczy.

W konkursie wzięły udział klasy I – VIII. Przez trzy miesiące uczniowie szkoły po przeczytaniu książek z biblioteki tworzyli tzw. łańcuszek klasowy. Jego ogniwa stanowiły kolejne przeczytane książki. Wygrały te  klasy, które przeczytały najwięcej książek i stworzyły najdłuższe łańcuszki. Były to klasy; V, III, VI. Na uroczystym apelu w dniu 22.01.2020 r. zwycięskim klasom nagrody wręczyła pani dyrektor. Laureatom  serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w czytelnictwie!

29 stycznia 2020