Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy


W poniedziałek 6 maja  w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt historyczny uczniowie klasy siódmej  pod opieką pani B. Krok przygotowali część artystyczną o najważniejszych faktach dotyczących tego wydarzenia.
Mogliśmy także oglądać piękny taniec z flagami wykonany przez uczennice klasy 8. Na zakończenie zabrzmiały utwory patriotyczne w wykonaniu wszystkich uczniów naszej szkoły. Aktorzy dostali zasłużone brawa i uznanie widzów zgromadzonych w holu szkoły.
Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. To właśnie dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

 

13 maja 2019