Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy


 

Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy

w roku szkolnym 2020/2021

 

klasa

przedmiot

tytuł

autor

0

Edukacja wczesnoszkolna

Program wychowania przedszkolnego.  „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”

J. Wasilewska

0

Religia

„Z Bogiem na ludzkich drogach”. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

M. Zając

0

Język angielski

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim.

D. Sikora-Banasik,

1

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele - Program edukacji wczesnoszkolnej

E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala

1

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

M. Zając

1

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach 1-3

D. Sikora - Banasik.

2

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele - Program edukacji wczesnoszkolnej

E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala

2

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Marian Zając

2

Język angielski

Hello Explorer

 

D. Sikora-Banasik

3

Edukacja wczesnoszkolna

Szkolni Przyjaciele - Program edukacji wczesnoszkolnej

 E. Schumacher, I. Zarzycka; K. Preibisz-Wala

3

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

M. Zając

3

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach 1-3

D. Sikora - Banasik

4

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

M. Zając

4

Język  polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

J. Piasta-Siechowicz,

 A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

4

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska – Kuleta, D. Wosińska

4

 

 

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.

 

R. Tocha

4

Przyroda

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.             

J. Golanko

4

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

4

Muzyka

Lekcja muzyki.  Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej.

M. Gromek,

G. Kilbach

4

Plastyka

Do dzieła. Program nauczania plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej.

J. Lucas,

K. Onak

4

Technika

Jak to działa ? Program nauczania techniki w kl. 4-6 szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka

4

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 4 szkoły podstawowej.

T. Król

4

Informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

G. Koba

4

Wychowanie fizyczne

Rozwijam się. Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia .

Z. Cichalewska,

K. Pankowska-Jurczyk

 

5

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

M. Zając

5

Język  polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

J. Piasta - Siechowicz,

 A. Łuczak,

5

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska – Kuleta, D. Wosińska

5

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej

R. Tocha

5

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

5

Geografia

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

E. Maria Tuz,

B. Dziedzic

5

Biologia

Puls życia. Program nauczania biologii w szkole podstawowej

A. Zdziennicka

5

Muzyka

Lekcja muzyki. Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej.

M. Gromek,

G. Kilbach

5

Plastyka

Program nauczania plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła.

J. Lucas,

K. Onak

5

Technika

Jak to działa?

 

L. Łabecki, M. Łabecka

5

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Teresa Król

5

Informatyka

Lubię to! Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Michał Kęska

5

Wychowanie fizyczne

Rozwijam się. Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia .

Z. Cichalewska,

K. Pankowska-Jurczyk

 

6

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

M. Zając

6

Język  polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

J. Piasta-Siechowicz,

 A. Łuczak,

6

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasa IV – VI).

E. Piotrowska,

T. Sztyber

6

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.

R. Tocha

 

6

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

6

Geografia

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

E. Maria Tuz,

B. Dziedzic

6

Biologia

Puls życia.  Program nauczania biologii w szkole podstawowej

A. Zdziennicka

6

Muzyka

Lekcja muzyki. Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej.

M. Gromek,

G. Kilbach

6

Plastyka

Program nauczania plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła

J. Lucas,

K. Onak

6

Technika

Jak to działa ?

 

L. Łabecki,

M. Łabecka

6

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 6 szkoły podstawowej.

T.Król

6

Informatyka

Lubię to! Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

M. Kęska

6

Wychowanie fizyczne

Magia ruchu. Program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

U. Białek

J. Wolfart-Piech

7

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

M. Zając

7

Język  polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego              w szkole podstawowej.

J. Piasta-Siechowicz,

 A. Łuczak,

7

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź,

J. Sochaczewska – Kuleta, D.Wosińska

7

Język niemiecki

Program nauczania MAGNET SMART języka niemieckiego w szkole podstawowej

A. Kubicka

7

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej.

R. Tocha

7

Chemia

Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik,

M.  Litwin

7

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

7

Muzyka

Lekcja muzyki.  Program nauczania ogólnego muzyki w szkole podstawowej.

M. Gromek,

G. Kilbach

7

Plastyka

Program nauczania plastyki w kl. 4-7 szkoły podstawowej. Do dzieła

J. Lucas,

K. Onak

7

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

7

Biologia

Puls życia. Program nauczania biologii w szkole podstawowej

A. Zdziennicka

7

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej.

T. Król

7

Informatyka

Lubię to! Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

M. Kęska

7

Geografia

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

E Maria Tuz,

B. Dziedzic

7

Wychowanie fizyczne

Magia ruchu. Program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

U. Białek

J. Wolfart-Piech

8

Religia

Z Bogiem na ludzkich drogach. Program Nauczania Religii autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP

M. Zając

8

Język  polski

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

J. Piasta-Siechowicz,

 A. Łuczak,

8

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

K. Niedźwiedź, J. Sochaczewska – Kuleta, D. Wosińska

8

Język niemiecki

Program nauczania MAGNET SMART języka niemieckiego w szkole podstawowej

A. Kubicka

8

Historia

Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej

R. Tocha

8

Chemia

Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

8

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

8

Fizyka

Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

8

Biologia

Puls życia. Program nauczania biologii w szkole podstawowej

A. Zdziennicka

8

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej.

T. Król

8

EDB

Żyję i działam bezpiecznie. Program edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej.

J. Słoma

8

Informatyka

Lubię to! Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

M. Kęska

8

Geografia

Planeta Nowa. Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

E. Maria Tuz,

B. Dziedzic

8

WOS

Dziś i jutro. Program nauczania  Wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

B. Furman

8

Wychowanie fizyczne

Magia ruchu. Program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

U. Białek

J. Wolfart-Piech

 

24 czerwca 2020