Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy


Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu nowosądeckiego oraz w związku narastającą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Gminy Kamionka Wielka (ponad 30 osób zakażonych), kierując się troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy A P E L U J Ę  do osób objętych kwarantanną o przestrzeganie jej zasad i pozostawanie w izolacji.

       Przypominam również pozostałym mieszkańcom o konieczności przestrzegania wszelkich nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, w codziennym życiu.

       Apeluję również o wzmożenie reżimu sanitarnego i stosowanie środków ochrony osobistej (noszenie maseczek i rękawiczek) a także zachowanie dystansu społecznego.

 

22 lipca 2020