Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy


Powszechny Spis Rolny 2020 to największe badanie statystyczne rolnictwa. Z jego wyników będą korzystać rolnicy, którzy są beneficjentami programów rozwoju rolnictwa, a także władze lokalne i centralne planujące programy finansowe i strategiczne. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika z rekomendacji ONZ. W całej Polsce rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Kamionka Wielka

http://www.kamionkawielka.pl/pl/205/0/aktualnosci.html?cid=24

 

 

 

13 października 2020