Szkoła Podstawowa

im. Bł. Karoliny Kózkówny w Mszalnicy


Święto Chrztu Polski

14 kwietnia po raz pierwszy będziemy obchodzić nowe święto państwowe - Święto Chrztu Polski. Święto to upamiętnia chrzest Polski z 966 roku "zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego".